Tillåtet att testa självkörande fordon i Storbritannien

Den brittiska regeringen har under veckan beslutat att tillåta testning av automatiserade fordon på allmänna vägar [1]. Beslutet baseras på en utredning av den nuvarande lagstiftningen och vad som krävs för att införa fordon med hög automatiseringsgrad på marknaden.

Utredningen konstaterade att det bästa och säkraste sättet att genomföra försök är med en förare bakom ratten som kan ta över manövreringskontrollen när det behövs.

De första försöken är planerade till sommaren 2015 och innan dess ska regeringen utfärda en uppförandekod som bl.a. ska ge fordonsindustrin ett ramverk för försök med automatiserade fordon i verklig trafik.

För att betona vikten av det hela har landets transportminister, Claire Perry, tillsammans med några andra representanter från regeringen, närvarat vid de första publika testerna med landets helt självkörande pendelfordon (Meridian pods) som senare ska utvärderas på gatorna i Milton Keynes.

Även andra prototyper ska testas inom ramarna för den stora satsningen inom fordonsautomation som regeringen offentliggjorde i slutet av förra året.

Källor

[1] Department for Transport, GOV.UK. Testing driverless cars on public roads given green light. 2015-02-11. Länk