Testning av fjärrkontrollerade fordon i Nederländerna

Idag är det tillåtet att testa automatiserade fordon på allmänna vägar i Nederländerna under förutsättning att det finns en mänsklig förare bakom ratten. Men nu är landet på väg att tillåta även testning av fjärrkontrollerade fordon [1].

Landets infrastrukturminister har lämnat in ett lagförslag till Representanthuset kallat Draft Bill Governing the Experimental Use of Self-Driving Vehicles. Om det träder i kraft kommer det att möjliggöra att utfärda tillstånd för testning av automatiserade fordon med förare på distans.

Egen kommentar

Det framgår inte när Representanthuset kommer att besluta om lagförslaget. Med detta kommer Nederländerna att vara ett av få länder i Europa som tillåter tester utan mänsklig förare fysiskt närvarande i fordonet.

Källor

[1] Government of the Netherlands. New legislation allows for the testing of cars with remote drivers. 2017-11-27 Länk