Etikettarkiv: Policygenius

Oro för självkörande bilar

Ny undersökning från amerikanska försäkringsbolaget Policygeniu visar att majoriteten av amerikaner, ungefär tre fjärdedelar, uppger att de skulle känna sig mindre säkra med självkörande funktioner [1].

Undersökningen visar att många amerikaner (ungefär en tredjedel) är skeptiska till självkörande teknik och menar att även en bil med fullt självkörande kapacitet skulle kräva oavbruten uppmärksamhet från föraren.

Undersökningen åskådliggör också att betalningsviljan för tekniken är låg hos de flesta amerikaner (ungefär en femtedel) och att majoriteten (ungefär tre femtedelar) tänker sig att försäkringspremierna för bilar med självkörande teknik kommer att gå upp.

Egen kommentar

Undersökningen, likt många andra undersökningar som vi tagit upp tidigare, visar ett glapp mellan konsumenter och företag i synen på självkörande teknik. Där konsumenter ser sin säkerhet minskas av tekniken ser företagen stor potential för en förbättrad säkerhet.

Det torde vara av yttersta vikt att arbeta för en minskning av det glappet och visa konsumenterna vad forskning inom området tyder på. På så vis kan den samhälleliga acceptansen för att säkerställa spridningen av säkerhetsviktig teknik främjas.

Källa

[1] Policygenius. PR Newswire. More than 3 in 4 Americans Feel Less Safe in Self-Driving Cars, Survey Finds. 2022-09-14 Länk