Etikettarkiv: n Federal Motor Carrier Safety Administration

FMCSA söker kommentarer för lagstiftning

Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) begär in kommentarer kring regelverk för autonoma fordon [1].

Det här är en standardprocess som även användes 2019, vilket vi skrev om här.

FMCSA begär kommentarer kring underrättelse från företag. Exempelvis undrar FMCSA om de bör kräva underrättelse kring företags testning av autonoma fordon, och hur företagen isåfall ska underrätta FMCSA.

En annan punkt är fjärrkontroll av autonoma fordon där de vill ha kommentarer på vilka av de federala krav som finns på en förare bakom ratten som går att tillämpa på en fjärroperatör? Exempelvis krav kring tak för arbetstimmar, drog- och alkoholtestning, och fysisk hälsa.

Slutligen vill FMCSA också ha kommentarer om besiktning och underhåll av autonoma fordon. De undrar bland annat om man bör kräva besiktningar innan resor, och vad en besiktning kan tänkas kosta om man antar att autonoma fordon kräver andra verktyg eller utökad kompetens hos besiktare.

FMCSA vill ha in svar senast 20 mars 2023.

Egen kommentar

Den kompletta listan på funderingar från FMCSA finns i källan, och jag anser att det är några av de viktiga frågorna som behöver besvaras för att någonsin kunna uppnå utbred användning av autonoma fordon, och i USAs fall uppnå nationell lagstiftning för autonoma fordon.

Källa

[1] Heavy Duty Trucking. FMCSA Seeks Input on Regulating Autonomous Commercial Vehicle Safety. 2023-02-02 Länk