Sydkorea implementerar C-ITS nätverk

Korean Expressway Corporation som driver vägtullar i Sydkorea har påbörjat ett projekt där man implementerar och testar teknologi som möjliggör för kommunikation mellan fordon och annat, så kallat Kooperativa Intelligenta Transportsystem (C-ITS) [1].

I projektet utrustar man en motorväg som är 815,2 km med smart teknologi som är baserad på WAVE-standarden, en standard som är lik EUs standard för kommunikation med kort räckvidd kallat ITS-G5. Fordonet som ska användas i testerna är Korea Expressway Corporations patrulleringsfordon som är utrustade med en kommunikationsenhet samt förarstödssystem.

Projektet har en totalkostnad på ca 99 miljoner SEK och pågår fram till 31 Augusti 2022. Sydkoreas Ministry of Land, Infrastructure and Transport fick nyligen igenom en plan som b.la innehåller satsningar på smart infrastruktur i landet kallat för Basic Plan 2030 for Intelligent Transportation Systems [2].

Egen kommentar

Sydkorea debatterar också likt EU kring olika standarder för nätverkskommunikation, och i planen nämnd ovan kan man hitta både IEEE 802.11p samt cellulär kommunikation. Det här projektet som tillämpar IEEE 802.11p visar förmodligen vad infrastruktursägarna anser vara vägen framåt.

Källa

[1] Jong-Hwan, C., Koit. Start building V2X communication network for C-ITS implementation. 2021-11-06 Länk

[2] Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Establishment of the master plan for intelligent transportation system 2030. 2021-10-19 Länk