Sverige arrangerar toppmöte 2018

Nästa vår kommer Sverige att arrangera en internationell konferens för ministrar och kommissionärer för självstyrande och uppkopplade fordon. Detta säger nye infrastrukturministern Tomas Eneroth [1].

Mötet kommer att hållas i Göteborg, bland annat på grund av kopplingen till Drive Me-projektet. Här finns alltså något att visa upp men också mycket kunskap och erfarenheter.

Källor

[1] Toppmöte om självkörande bilar i Sverige, Ny Teknik 2017-09-15 Länk