Studie om alkohol och autonoma fordon

I en ny enkätstudie om alkohol och självkörande fordon visar resultaten att det finns en risk för mer alkoholkonsumption för människor i framtiden när självkörande fordon är tillgängliga [1].

Av de 1334 personer som deltog i studien så visade det sig att hälften kunde tänka sig att åka i ett självkörande fordon efter alkoholkonsumtion. Vidare konstaterade en tredjedel att de kunde tänka sig dricka mer alkohol om de planerade att använda ett självkörande fordon.

Studien har genomförts av en grupp forskare från Curtin University i Australien och finns publicerad under titeln The potential effects of autonomous vehicles on alcohol consumption and drink-driving behaviours [2].

Egen kommentar

Framtida ”uppgifter” för passagerare i självkörande fordon skulle kunna bli att till exempel kommunicera med nödhjälp eller fjärrövervakare. Hur ska det då fungera om någon är totalt onykter?

Källor

[1] Mirage News. Study finds driverless cars reduce drink-driving but lift binge drinking. 2020-03-30 Länk

[2] Booth, L., Norman, R., & Pettigew, S., Wiley: Drug and Alcohol Review. The potential effects of autonomous vehicles on alcohol consumption and drink‐driving behaviours. 2020-03 Länk