Sommarläsning

  • SRAM Takes the Wheel in Autonomous Vehicles. Den japanska mikroelektronik tillverkaren Renesas Electronics Corp ser positivt på framfarten av automatiserade fordon och har identifierat nya möjligheter inom området, framförallt gällande statiskt minne (Static random-access memory, SRAM).
  • 50 Smartest Companies 2016. MIT Technology Review har listat 50 företag som anses vara bäst på att skapa möjligheter, dvs. företag som är bra på att kombinera innovativ teknik med effektiva affärsmodeller. Automatiserad körning är ett återkommande ämne.
  • Drivers 50+ want connected car tech, ADAS & self-driving. Det är ganska förekommande teori att det är bara de unga som vill använda förarstödsystem och automatiserad körning. Nu har försäkringsbolaget Hartford gjort en undersökning som visar att det inte stämmer riktigt.
  • 5G: Automotive Challenges For The Network Of The Future. Många tror att den femte generationen av cellulära nätverk kommer (5G) kommer underlätta uppkoppling av våra fordon. 2025 AD skriver om olika utmaningar som måste övervinnas.
  • Helsinki Wants To Eliminate The Need For Car Ownership By 2025. År 2025 ska ingen invånare i Helsingfors behöva äga en egen bil. Varje invånare ska ha lätt tillgång till andra typer av transport. Automatiserade fordon är en del av stadens plan.
  • Mercedes’s New E-Class Kinda Drives Itself—And It’s Kinda Confusing. Samverkan mellan delvis automatiserade fordon och deras förare nämns ofta som en av främsta utmaningar för fordonstillverkarna. Väl designade gränssnitt är en förutsättning för användaracceptans, skriver Wired baserat på testning av Drive Pilot i Mercedes-Benz E-Class.
  • How to give control back to hands-off drivers? Att lämna tillbaka kontrollen eller inte är ett riktigt dilemma. Ska överlämningen gå lika snabbt i alla trafiksituationer? Det finns både tekniska och ergonomiska svårigheter.
  • Driverless Vehicles: The Leading Nations for Testing Without a Human Driver. Många länder har börjat utreda hur deras lagar och regler behöver anpassas för att möjliggöra testning (och implementation) av automatiserade fordon på allmänna vägar. Oftast handlar det dock om tester med en förare bakom ratten. Här är en sammanställning av länder där testning av helt förarlösa fordon är möjlig.
  • Rolls Royce Plans Self-Driving Cargo Ships. Fartygstillverkaren Rolls-Royse tror på autonoma godsfartyg. Sådana fartyg kommer vara billigare att driva samt ha mer plats för gods. Mer om detta kan ni läsa i företagets white paper som ni hittar här.