Självkörande taxi kommer reducera utsläpp

Tidskriften Nature har nyligen publicerat en studie från Lawrence Berkeley National Laboratory som visar att helt självkörande eldrivna taxibilar kommer snabbt hitta sin plats på marknaden [1]. Studien visar också att sådana taxibilar kommer att minska utsläppen. År 2030 väntas de nämligen reducera utsläppen med 87-94 % per körd mil (1,6 km) jämfört med en konventionell fossilbränsledriven bil.

Studien baseras på simuleringar med utgångspunkt i utsläppsintensitet i USA för 2014 samt de uppskattade värden för 2030 som tagits fram av US Energy Information Administration. Den tar också hänsyn till en rad andra faktorer som till exempel den genomsnittliga fordonsbeläggningen i USA, hur ofta man reser, och hur energin produceras.

Källor

[1] Greenblatt, J. B., Saxena, S., Nature. Autonomous taxis could greatly reduce greenhouse-gas emissions of US light-duty vehicles. 2015-07-06 Länk