Självkörande minibussar på svensk landsbygd

Självkörande minibussar (skyttlar) testas världen över, men de flesta testerna har ägt rum i tätbebyggt område. Efter sommaren ska det dock bli ändring på det: självkörande minibussar ska för första gången i Sverige (och troligtvis i världen) sättas i trafik på landsbygden [1].

Skellefteå har nyligen fått finansiering (ca 14 miljoner kr) för ett nytt projekt, Rullande busskurer, som ska pågå i ett år och som ska genomföra en pilot med självkörande minibussar. Byn som har valts ut för projektet är Varuträsk som ligger mellan Skellefteå och Boliden. 

I samband med att Skellefteå kommun gör om hela kollektivtrafiknätet till hösten 2019 vill man testa att ersätta dagens ringbilssystem med rullande busskurer som tar resenären till regionbusstrafiken. Piloten väntas starta under hösten 2019 och finansieras av Skellefteå kommun, Vinnova och Trafikverket. 

Egen kommentar

Än så länge är det inte känt vilken tillverkare eller operatör som kommer att väljas, och antagligen har man inte heller hunnit ansöka om testtillstånd från Transportstyrelsen.

Landsbygden har länge ansetts vara ett potentiellt applikationsområde för självkörande minibussar, så det är extra roligt att det här projektet blivit beviljat – det öppnar upp nya möjligheter. Liknande piloter har varit på tal bland annat på Gotland och i Sjöbo i Skåne och Tomelilla i Småland, där det för tillfället pågår en förstudie som kallas Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygdenoch som har som mål att utreda om självkörande minibussar kan vara en idé att arbeta vidare med i framtiden. Under våren har det också kommit rapporter om planerade piloter på landsbygd i North Dakota och Australien.

Piloten i Skellefteå kommer också möjliggöra utvärdering av den självkörande tekniken under tuffa vinterförhållanden, något som inte undersökts så mycket ännu.  

Källor

[1] Bussmagasinet. Självkörande bussar i Västerbottensby. 2019-04-23 Länk