Självkörande jordbruksmaskiner viktigare än självkörande bilar

Det är bättre för samhället att satsa på självkörande jordbruksmaskiner än självkörande vägfordon, skriver IoT TechNews [1].

Det finns tre skäl för detta:

Produktiviteten behöver ökas.

2050 kommer världen att ha nio miljarder människor (idag är det ca 7,7) att föda vilket innebär att livsmedelsproduktionen beräknas behöva öka med 60%. Samtidigt finns inte mer mark att odla upp – i själva verket kommer tillgänglig areal att minska pga. urbaniseringen. Alltså måste produktiviteten per hektar öka.

Ett sätt är så kallad precision farming, som innebär att man förser varje enskild planta med exakt den mängd vatten och näring den behöver. Det innebär att maskinerna måste kunna positioneras med cm-noggrannhet.

Brist på arbetskraft

Jordbruk är arbetsintensivt men allt mindre andel av befolkningarna arbetar inom sektorn. Det går inte ihop med kraven på ökad produktivitet och att ge mat på bordet till jordens befolkning, vilket måste ses som viktigare än att köra taxi eller leverera pizza autonomt.

Svårigheterna inom jordbrukssektorn är både större och mindre

De tekniska utmaningarna för självkörande jordbruksmaskiner är stora pga. den väldigt varierande miljön vilket t.ex. gör det svårt för machine learning. Men samtidigt är konsekvenserna av fel mindre än till exempel vid autonom körning i en stadsmiljö med fotgängare, cyklister och manuellt körda bilar.

Egen kommentar

Prioriteringen är nog riktig, men det kan också finnas synergieffekter mellan utvecklingen av automatiserade vägfordon och andra. Och kanske i ännu högre grad automatiserade arbetsmaskiner och lastfordon.

Källa

[1] Brad Lukac: Why autonomous vehicles on farms might impact consumers’ lives more than on the road, IoT Tech News 2018-10-26 Länk