Självkörande fordon som laddar varandra

Apple har nyligen fått ett patent beviljat som heter Peloton och som går ut på att låta automatiserade fordon ladda varandra [1]. Ihop med ett tidigare patent som beskriver hur två fordon kan kopplas till varandra med hjälp av en ”connector arm” skulle det tillåta två eller fler efterföljande fordon (som Apple kallar peloton) att utbyta laddning med varandra medan båda är i rörelse.

Motiveringen bakom en sådan lösning är att laddningen i stillastående tillstånd tar tid och att det kan förlänga restiden om ett automatiserat fordon behöver stanna för att laddas. 

Källor

[1] TREA Database 2019-02-14 Länk