Självkörande bussar i Beverly Hills

Beverly Hills brukar associeras med kändisar och glamour. Nu vill staden bli symbol för framtida mobilitet. Kommunrådet har nämligen röstat igenom ett program som syftar till att utveckla kollektivtrafik med självkörande fordon [1].

Tanken är att självkörande fordon ska bli ett komplement till vanlig kollektivtrafik snarare än att ersätta den. Självkörande fordon skulle framförallt användas för den första och sista kilometern på resan, ”first and last mile”.

Kommunrådet väljer att kalla programmet MASS (Municipal Automated Shuttle System). Ett första steg blir att ta kontakt med fordonstillverkare som Google och Tesla och försöka skapa samarbeten med dem.

Som en del av programmet kommer en konferens att anordnas under hösten.

Källor

[1] Office of Communications, City of Beverly Hills. City Council Passes Resolution Creating Autonomous Vehicle Program. 2016-04-07 Länk