Shenzhen på väg att förändra regelverket

Myndigheterna i Kinesiska staden Shenzhen har föreslagit nya regler för självkörande fordon och bjudit in allmänheten för kommentarer [1].

Det nya regelverket skulle tillåta självkörande testfordon att transportera passagerare. Detta skulle ske inom utvalda områden som universitetscampus, industrikomplex och parker. För att ett fordon ska bli kvalificerat behöver det ha testkörts i minst 1000 km utan några trafiköverträdelser. Utöver det bör fordonet ha genomgått en serie andra tester för att bedöma dess förmåga att upptäcka och samverka med fotgängare och andra trafikanter samt att klara av trafikljus och komplexa vägmiljöer som korsningar och rondeller. Ett annat krav som föreslås är att testförare bör installera övervakningsutrustning i sina fordon, ha licensierade säkerhetsförare samt ta fram en handlingsplan för oförutsedda händelser. 

Hittills har Shenzhen tillåtit testning med självkörande fordon framförallt på motorvägar (sammanlagt 120 km) utan några passagerare. Staden har också beviljat 12 testlicenser till flera företag. 

Egen kommentar
Det är oklart när det är tänkt att förslaget ska träda i kraft. 

Peking och Shanghai är exempel på andra städer i Kina där transport av passagerare i självkörande fordon är tillåten. 

Källor

[1] Yi, D., CX Tech. Shenzhen Becomes Newest Major Chinese City to Let Self-Driving Cars Carry Passengers in Tests. 2020-03-27 Länk