Samarbete mellan Tesla och Mobileye

Tesla har inlett ett nytt samarbete med det israeliska teknikföretaget Mobileye för att få hjälp med utveckling av automatiserade bilar, skriver Haaretz [1].

Mobileye har bl.a. utvecklat ett system som möjliggör automatiserad körning baserat på 5 kameror. Systemet är också synkroniserat med navigationssystemet i fordonet och används för att hålla säkert avstånd till framförvarande fordon samt att hålla fordonet i körfältet. Det kan också läsa av skyltar och trafikljussignalen. Systemet har testats av Opel, Audi, Toyota och Nissan.

Tesla har redan under 2013 offentliggjort sina planer på att inom 3 år automatisera runt 90 % av körningen.

Egen kommentar

Varken Tesla eller Mobileye har uttalat sig om samarbetet.

Källor

[1] Schmil, D., Hirschauge, O., Mobileye vying to develop driverless car. 2014-02-11. Länk