Roadmaps och ramverk

I Sydkorea har regeringen presenterat en ny färdplan med fokus på 5G. Planen är att utveckla automatiserad körning baserad på 5G i avskilda områden, inklusive hamnar, fabriker och campus fram till år 2021. År 2026 ska det finnas fordon som baserat på 5G klarar av automatiserad körning på stadsvägar [1].

World Economic Forum har publicerat ett ramverk för Europa och Nordamerika där man presenterar en regelstrategi för framtida mobilitet, där policy kombineras med konstruktiva processer ihop med olika intressenter [2].

Källor

[1] South Korean Government Unveils ’5G+ ICT R&D Roadmap’. Länk

[2] Shared, Electric and Automated Mobility (SEAM) Governance Framework Länk