Rättelse och kommentarer

I samband med artikeln om Motionals tester utan förare i Las Vegas skrev vi ”Hittills har bara ett fåtal företag testat automatiserade fordon på allmän väg utan någon säkerhetsförare bakom ratten: Waymo (Phoenix), Cruise (San Francisco), Yandex (Las Vegas), AutoX (Shenzhen).”. Den här listan med företag gäller bara robotaxi och är inte helt komplett om man tar hänsyn till alla andra typer av automatiserade fordon som testats eller testas på allmänna vägar. Vi har bl.a. Einride på tunga sidan som kört utan förare på allmän väg utanför Jönköping. Tack till vår uppmärksamma läsare!

Vidare så har vi fått in en kommentar om Motionals kommentar att personen i passagerarsätet inte behövt göra några ingripanden:

Viktigt utöver antal ingripanden är:

  • Hur ofta bilen, enligt andra trafikanter, uppför sig illa. T ex överdriven försiktighet. Hur ska man mäta det?
  • Hur ofta bilen vägrar att köra beroende på väder etc?

Vi har också fått in en kommentar i samband med vår artikel om Euro NCAPs tester av förarövervakning (Driver Monitoring Systems, DMS):

Det finns ett lagkrav på gång som heter Driver Drowsiness and Attention Warning (DDAW) där man ska ha Karolinska Sleepiness Scale (KSS) som benchmark. Problemet är att KSS inte fungerar så bra. Man lägger in en ground truth som inte är bra/funkar för att man inte har något annat. Följden blir att systemdetekteringar kommer behöva anpassas för att matcha KSS istället för att sträva efter att förbättra trötthetssystemet. 

Stort tack för dessa upplysningar!