Porsches lösning för verkstäder

Porsche har i ett samarbete med Kopernikus Automotive nyligen demonstrerat en lösning för självkörande fordon i verkstäder [1]. Fordonet kör helt autonomt från parkeringsplatsen till lyftplattformen och tillbaka. Mekanikerna använder en surfplatta för att manövrera fordonet till rätt position i verkstaden.

Den självkörande lösningen är baserad på ett AI som tränats baserat på verkstadsmiljön. Lösningen använder sig därmed inte av lika mycket sensordata, och är därför också en billigare lösning än de självkörande lösningarna som utvecklas för att köra i verklig trafik.

En sådan lösning kan komma till god nytta för att effektivisera och minska kostnader i reparationsverkstäder, och kan även nyttjas i andra tillämpningsområden.

Källa

[1] Porsche Newsroom. Porsche demonstrates autonomous driving in the workshop. 2020-02-25 Länk