Påminnelse om sammanställningen

Bara en liten påminnelse om att vi efterlyser korta beskrivningar av relevant svensk forskning som vi vill publicera i årets sista nyhetsbrev.

Det är onsdag den 11 december som är deadline! Era beskrivningar skickar ni till azra.habibovic@ri.se.

Här kan ni läsa mer om det hela.