Öppen innovation om infrastruktur för uppkopplade och autonoma fordon

Brittiska organisationerna National Infrastructure Commission och Highways England finansierar upp till  £200 000 i projekt som tittar på förändringar av vägsystemet för att maximera nyttorna med förarlösa och uppkopplade fordon [1].

I form av en innovationstävling söker man praktiska lösningar inom 3 områden:

  • vägutformning inklusive linjemarkeringar, skyltar, stolpar, barriärer, belysning etc.
  • trafikstyrning som trafiksignaler och andra sätt att styra trafiken etc.
  • regler och lagar inklusive hastighetsbegränsningar och företrädesrätt etc.

I ett första steg kan man få upp till £30 000 för en förstudie. Det bästa projektet kan sedan få ytterligare £50 000 för att utveckla i en andra fas.

Källor

[1] Designing roads for driverless vehicles: apply for contracts, Innovate UK 2018-01-15 Länk