Nytt rekord i autonom körning: 240 mil

University of Nevada har kört en modifierad Volkswagen Passat den hittills längsta sträckan autonomt: 2414 km från gränsen mellan USA och Mexico till Mexico City, skriver IEEE Spectrum [1].

För uppgiften hade man förberett speciella kartor med detaljer av filer, vägmarkeringar, avfarter, korsningar och trafikljus. Ungefär 5% av sträckan var vägarbeten eller hål i vägbanan, men en större utmaning var avsaknaden av filmarkeringar på långa sträckar av vägen pga. omasfaltering.

”Delar av körningen på landsväg (Highway 15) var skrämmande men vi hade inga viktigare incidenter” säger professor Raul Rojas.

Källor

[1] Jeremy Hsu: Autonomous Car Sets Record in Mexico, IEEE Spectrum 2015-10-26 Länk