Nytt forskningscenter i Florida

University of South Florida har precis öppnat ett nytt forskningscenter kallat Automated Vehicle Institute [1, 2]. Målet är att hjälpa samhället, företag och myndigheter att hantera komplexa policy-, lagstiftnings- och planeringsfrågor relaterade till autonoma fordon.

Egen kommentar

Att man valt att starta ett center som Automated Vehicle Institute visar att det, utöver de tekniska, finns många legala utmaningar kring autonoma fordon. Jag tror att sådana utmaningar skiljer sig en hel del mellan olika världsdelar och att man borde fundera på att starta en motsvarande enhet i Europa.

Det kan också vara så att det är alldeles för stor skillnad mellan de olika europeiska länder och att man behöver likaväl jobba med legala utmaningar på landsnivå.

Källor

[1] The Automated Vehicle Institute at CUTR. Länk

[2] Writer, S.,Tampa Bay Business Journal. USF’s CUTR introducing new Automated Vehicle Institute. 2013-11-13 Länk