Nyhetsbrev 494: Många nollor

I förra nyhetsbrevet skrev vi om investeringen i Einride och att de hade fått 25 miljoner dollar vilket vi skrev skulle motsvara ca 250 000 kr. Det var förstås fel, den svenska kronan har inte gått upp så kraftigt. Rätt ska förstås vara 250 miljoner kronor. Vi hade helt enkelt tappat tre nollor, vilket uppmärksamma läsare påtalat. Texten på OmAD-sidan är rättad.