Nyhetsbrev 469: Kommentarer om Tesla-olyckan

Vi får fler kommentarer från våra läsare om den senaste olyckan med en Tesla Model 3:

En skriver om problemen med radar, som visserligen har svårare att upptäcka både stationära mål än rörliga, men då gäller det mindre stationära mål. I detta fall så handlade om ett stort mål (en lastbil) så det är troligen inte radarns fel utan snarare algoritmerna: de var inte tränade på att identifiera sådana objekt.

En annan läsare kommenterar RAND Corporations studie att man räddar fler liv med en tidig introduktion av automatiserade fordon: RAND menas knappast att man ska slänga ut omogen teknik på gatan. Dessutom kanske man borde studera allvarliga personskador och inte bara dödsolyckor för att få ett bättre statistiskt underlag för hur bra tekniken fungerar.