Nyhetsbrev 460: samverkan

Vi fortsätter med våra djupdykningar i vetenskapliga studier med en studie av hur subtila varningar kan hålla förarna alerta. Ämnet är alltså samverkan människa-maskin, och samverkan återkommer även i samverkan fordon-fordon när Volvo Cars nu utökar sina varningssystem till Europa. Så ja, samverkan är bra!

Glad Påsk önskar redaktionen! Samverka med varandra och undvik ”distracted walking”!