Nyhetsbrev 435: Nattredaktionen

Detta är årets sista nyhetsbrev från oss.

Den gångna hösten har handlat mycket om samverkan mellan automatiserade fordon och andra trafikanter som fotgängare och cyklister, nya sensorer och flera tester och demonstrationer. Men också frågor runt vilka samhällseffekter som kan förväntas. Frågor som rör etik och moral har aktualiserats på nytt, medan regelverksfrågorna lagts något åt sidan, i alla fall i media. Flera industrirepresentanter, främst bland dem kanske Waymos John Krafcik, har också offentligt tonat ner förväntningarna på teknologin och sagt att det är svårare än många tror. 

Ibland får vi frågor om hur vi jobbar med nyhetsbrevet: Skriver vi mail till alla prenumeranter? Sitter vi uppe på nätterna och jobbar? Och nu kan vi faktiskt avslöja hur det går till. I en dokumentär (?) kallad ”Nattredaktionen” ger vi en unik inblick i vårt idoga arbete.

I det sista nyhetsbrevet har vi förutom några vanliga nyheter också en gedigen sammanställning av ett antal svenska forsknings- och demonstrationsprojekt samt några lästips.

Med detta önskar redaktionen er alla en God Jul och Gott Nytt År! Vi är tillbaka i mitten av januari 2019.