Nyhetsbrev 415: en glidande skala

I veckan som gått har jag haft dialog med läsare om automatiseringsskalan, då specifikt om nivå 3 och 4 och vad som gäller avseende förarens roll. Det har då framkommit att tolkningar av skalan som gjordes för halvtannat år sedan inte längre är fullt giltiga.

Definitionen av SAE-nivåerna är inte entydig och den har gjort mer skada än nytta, skriver en mycket väl insatt person i branschen. Vad gäller nivå 3 kan inte inte förvänta sig att en förare är omedelbart tillgänglig för att ta över, men däremot efter ett s.k. safe stop. Det innebär att man behöver redundanta system i bilen som kan exekvera en minimum-risk-manöver vid kritiska tekniska fel.

Men detta var snarast det som tidigare tolkades som nivå 4. Det är nog också så att ett och samma fordon kan ha olika automatiseringsnivå beroende på situationen (utom förstås nivå 5 som ska gälla i samtliga situationer).


Och så en rättelse: vi skrev i förra brevet om ZFs 12 miljoner Eurosatsning på att utveckla ett distributionsfordon, men dels ska det vara 12 miljarder, dels är detta prislappen på ZFs hela satsning på automationsområdet. Tack för påpekandet!