Nyhetsbrev 363: Julfunderingar

Detta är sista nyhetsbrevet innan jul och vi tar upp lite olika ämnen som problematiken för människor att övervaka automatiserad körning, möjligheter för tester i Beijing, svenska forskningsprojekt och utbildningar för automatiserad sjöfart samt några passerade och framtida ”milstenar” från xkcd.com.

Under julen kan det finnas tid för lite funderingar. Själv har jag ett tag funderat på några saker som kan kopplas till 3 tal som ofta nämns i debatten: 95%, 95% och 1,2.

95% av trafikolyckorna beror på den mänskliga faktorn och genom att eliminera dessa med automation kan vi öka säkerheten. Men olyckorna är bara toppen av ett isberg, de situationer som dagens mänskliga förare inte kunnat hantera. Under ytan består isberget av alla andra situationer: incidenter (som troligen också till största delen orsakats av människan) och framförallt all normal körning utan incidenter. Gemensamt för dessa situationer är att föraren till 100% klarat av att hantera dem (de har ju inte lett till olyckor)! Hur stor del av isberget som denna del består av är osäkert, men troligen flera miljoner gånger olyckorna (totalt antal situationer/antal olyckor).

Framtida självkörande fordon måste kunna hantera hela isberget, dvs. alla situationer, inte bara dem som lett till olyckor. I annat fall finns risken att antalet olyckor istället ökar. Detta kanske inte är något nytt för dem i branschen men framgår inte alltid i den allmänna debatten.


Dagens bilar står parkerade 95% av tiden vilket är extremt ineffektivt. Men i själva verket är det tvärtom: bilarna löser mobilitetsbehovet såpass effektivt att de bara behövs 5% av dygnet. De skulle naturligtvis inte bli effektivare om det tog dubbla tiden, lika lite som en tandborste är ineffektiv för att den används bara 4 minuter om dagen. Och uppenbarligen är man villig att betala för den effektiviteten.

Men att fortsätta med dagens trafiksystem är inte hållbart och behöver ersättas av andra mobilitetstjänster. Och dessa mobilitetstjänster – automatiserade eller inte – måste vara minst lika effektiva, attraktiva  och flexibla som den mobilitet dagens vanliga bilar erbjuder för att vi ska kunna klara de framtida miljöutmaningarna – det är där ribban ligger, och den ligger högt.


I dagens trafik åker i snitt 1,2 personer/bil och med självkörande bilar kan vi minska antalet parkeringsplatser och trafiken på gatorna. Men om det idag är ca 1,2 personer i varje bil i snitt och i framtiden en del av dessa är förarlösa som kör tomma för att leta nya passagerare eller parkera ”någon annan stans” så kommer ju snittet att minska, kanske till 0,9 personer/bil. Om då mobilitetsbehovet är konstant så kommer alltså antalet bilar och trafiken att istället att öka. Vi riskerar då att istället för många parkerade bilar få ännu fler bilar som kör omkring – och som Ford nyligen uttalade så kanske de inte ens är elektrifierade eftersom laddningstiden minskar tillgängligheten och därmed intäkterna.


Så min julfundering är: hur gör vi så att framtidens självkörande bilar blir säkrare, effektivare och mer miljövänliga än dagens?

God Jul! Vi är tillbaka i mitten av januari.