Nyhetsbrev 317: Mycket på G i Tyskland

I förra utskickets artikel från konferensen Vehicle Electronics & Connected Services skrev jag om Porsches satsning på snabbladdning. Som en uppmärksam läsare påpekat så skulle detta kunna missförstås som att  att bil och laddinfrastruktur utvecklas i samma organisation:

Det är Porsche Enginering Services som utvecklar dessa laddstationer och laddinfrastrukturen är inte tänkt att vara Porsches egen. Målbilden för laddstationerna ligger inom ramen för CCS- standarden vilket betyder att laddstationerna inte på något starkt sätt kommer att vara knutna till Porsche utöver att de delar varumärke. På samma sätt utvecklar exempelvis ABB laddstationer upp mot 300 kW. En viktig fråga i framtiden kommer att vara interoperabilitet mellan infrastruktur och bilar, och här kommer Porsche som helhet att verka extra för för att deras bilar och infrastruktur fungerar ihop.

Tack för förtydligandet!

Idag tar vi upp flera nyheter från Tyskland: forskningsprojektet AdaptIVe avslutas och Digitaler Knote 2.0 startar; lagförslaget godkänns; BMW visar automationsnivåer i en film. Vi skriver också om Ubers AI-satsning i Kanada och om Lyfts samarbete med Waymo. Och till sist så når nu Navyas självkörande bussar marknaden med ett nytt affärskoncept. Bara att hyra en!