Nyhetsbrev 303: Lurigheter med automatiseringsskalan

Förutom tekniska och lagmässiga utmaningar för självkörande fordon finns fortfarande lurigheter kring definition och den numer allmänt använda SAE-skalan, och då framförallt den högsta nivån, 5. Eftersom det ofta är den nivån man brukar kalla för helt självkörande så är det viktigt att man vet vad man pratar om.

Nivå 5 ska innebära ett fordon som kan framföras helt utan förare överallt och i alla situationer. Strikt tolkat innebär det nästan en teoretisk nivå – det går inte att köra en bil överallt i alla situationer, t.ex. i snöstorm på en fjällväg, ens för en mänsklig förare. Det skulle också innebära att Fords annonserade bilar utan ratt och pedaler inte kan vara Nivå 5 eftersom de inte kan köras överallt och i alla situationer – vilket de inte heller hävdar men ändå kallar dem för Nivå 5.

BMW, vars automatiseringsplaner vi skriver om idag, tolkar Nivå 5 som en bil kan framföras på en given väg utan input från mänsklig förare – vilket är långt ifrån alla situationer som en mänsklig förare kan göra.

En annan tolkning skulle kunna vara att jämföra med vad mänskliga förare kan göra. Ett Nivå 5-fordon skulle då kunna köras på alla vägar och i alla situationer som en mänsklig förare kan.

Vi skriver idag också om Nvidias samarbeten med Paccar och Bosch, om Baidus investering i NIO och om satsningen på självkörande ”pods” i Australien.