Nyhetsbrev 293: Regelverken måste moderniseras

De nuvarande regelverken för godkännande av bilar räcker inte för automatiska fordon utan de måste moderniseras och bli mycket mer moderna. Inte minst att dessa fordon kommer att uppdateras många gånger under sin livslängd vilket gör att ett ”typgodkännande” helt enkelt inte fungerar.

Många städer förbereder sig nu för en framtid med automatiserade fordon, och har nu startat ett samarbete sinsemellan.

Och så har Uber nu också allians inte bara med Toyota och Volvo utan också med Mercedes.

Vi tar också i nyhetsbrevet upp en planerad ny testarena i Kina och årets felrapporter från testningar i Kalifornien.