Nyhetsbrev 279: workshop om regelverk

Dagens nyhetsbrev innehåller ett längre referat från ett seminarium i USA om regelverksutveckling m.m. som Azra Habibovic deltog i.

Trevlig läsning och trevlig helg!