Nyhetsbrev 246: Samarbeten kring delningstjänster

Google och Fiat Chrysler. Volkswagen och Gett. GM och Lyft. BMW och Scoop. Och nu också Toyota och Uber. Det handlar förstås om att ta del av den växande delningsekonomin, och med det få kontinuerliga intäktsströmmar i stället för att sälja en bil till en kund kanske vart tredje år. Många tror att nästa steg är att automatisera fordonen.

Förutom detta tar vi idag upp nya algoritmer för självkörning, att självkörande bilar kan få betala högre försäkringspremier än manuella, Googles nya utvecklingscentrum i Detroit samt om att stora konvojer kan få problem med internkommunikationen.

Och så har vår resande reporter spanat in en självkörande bil i Silicon Valley!