Nyhetsbrev 242: Traditionens betydelse

I två dagar har vi bevakat årets Elektronik i Fordon-konferens. Automatiserade fordon var förstås ett genomgående tema, vid sidan om elektrifiering, elarkitektur och testning.

Ett återkommande begrepp var ”legacy”, dvs. arv eller tradition. De etablerade fordonstillverkarna har ju hittills närmat sig automatisering med ett inkrementellt angreppsätt, att stegvis öka funktionaliteten.

Men både på grund av utmaningen från nya spelare som inte har någon befintlig teknologi eller tradition, ”så här gör vi här”, att bevaka och att kundkrav på att snabbt få ny funktionalitet gör att man nu inser att man måste ändra sig. Det kan till och med handla om att kasta gamla arbetssätt, sitt ”legacy”, överbord.

Men samtidigt är det viktigt för att inte produkterna ska bli för dyra och tappa i kvalitet att man bygger på de erfarenheter och kunskaper man besitter, dvs. man behöver också bygga på sitt ”legacy”. En intressant situation!