Nya regler i Nederländerna

I februari godkände den nederländska regeringen ett nytt lagförslag kallat Autonomous Vehicles Trials Bill som tagits fram av landets transportminister Melanie Schultz [1].

När lagen träder i kraft kommer testorganisationer att kunna ansöka om tillstånd att testa automatiserade fordon som fjärrstyrs av en mänsklig operatör på allmän väg. Detta till skillnad från lagförslaget från juli 2015 som tillät testning under förutsättning att en mänsklig förare finns bakom ratten som kan ta över kontrollen om det behövs.

Enligt det gamla förslaget behövde också testorganisationer ansöka om ett undantag från den nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen, RDW, för att utföra dessa tester. Enligt det nya lagförslaget kommer RDW i samarbete med Institutet för trafiksäkerhetsforskning (SWOV), väghållaren och polisen i förväg kunna bestämma var och under vilka villkor som automatiserade fordon får testas.

Förhoppningen är att vägtesterna ska hjälpa infrastrukturministern att avgöra om reglerna behöver anpassas ytterligare för att främja innovationen. Detta synsätt ligger i linje med regeringens önskan om att säkerställa att reglerna inte hindrar innovation.

Egen kommentar

Alltfler länder har börjat frångå kravet på att en mänsklig förare måste sitta bakom ratten. Istället accepterar de att fordonet kan fjärrstyras vid behov. För tillfället gäller detta endast för testning, och inte implementation.

Källor

[1] Government of the Netherlands. Driverless cars on the roads. 2017-02-24 Länk