Ny tröghetssensor från ACEINNA

Sensortillverkaren Aceinna lanserar nu en ny RTK tröghetssensor, som ihop med GNSS (GPS) kan nå mycket hög precision avseende position (2 cm horisontalt, 3 cm vertikalt) och hastighet (0,01 m/s horisontalt och 0,02 m/s vertikalt) [1].

Tröghetssensorn, kallad INS1000, har 9 frihetsgrader för att med hög precision kunna ge position och hastighet i situationer där GNSS har svårt, såsom i stadsmiljöer, alléer, tunnlar, broar etc.

Källa:

[1] Linda Trego: ACEINNA launches system for guiding autonomous vehicles and drones, Autonomous Vehicle Technology 2019-02-05 Länk