Nissans förstärkta verklighet

I september presenterade Nissan ett koncept kallat Nismo SmartWatch som kan läsa av förarens biometriska data (t.ex. puls, temperatur) och kommunicera med fordonet, och därmed möjliggöra för föraren att övervaka fordonets telematik och prestanda [1]. På sikt kan klockan användas för att förbättra förarens körupplevelse.

Nu har företaget offentliggjort att det ska lansera ett nytt koncept kallat Nissan 3E. Lanseringen sker på Tokyo Motor Show som börjar den här veckan [2].

Nissan 3E, eller Third Eye är en typ av glasögon som förstärker verkliga bilder med datorgenererade. Detta sker i realtid i en liten skärm placerad framför vänster öga.

Egen kommentar

I dagsläget finns ingen information om vad som visas på 3E men tänkbart är att fordonets olika instrument återspeglas på skärmen [3]. Man har också börjat spekulera hur dessa glasögon kan användas i autonoma fordon, speciellt i kombination med SmartWatch.

Det är också värt att notera att Google Glasses har skärmen på höger sida. Jag vet inte om det är en ren ”slump” eller något annat som ligger bakom valet.

Källor

[1] Wakefield, J., BBC News. Nissan launches Nismo smartwatch for drivers. 2013-09-09. Länk

[2] Nissan. Länk

[3] George, P., Jalopnik. Nissan’s 3E Could Be Google Glass For Drivers. 2013-11-12- Länk