Navigering i snö med hjälp av radar

Vi har tidigare rapporterat om en radar som utvecklas vid MIT för kartläggning av geologiska mönster under vägytan. Nu har MIT-forskarna publicerat en artikel med titeln Autonomous Navigation in Inclement Weather based on a Localizing Ground Penetrating Radar med nya rön kopplat till denna radarteknik [1].

Lösningen som de beskriver i artikeln skapar en databas med unika fingeravtryck av geologiska mönster under vägytan. När bilen återvänder till den specifika platsen jämförs nuvarande mätningen med databasen för att hjälpa bilen att lokalisera sig.

Lösningen har utvärderats på en landsväg på en testbana. Resultaten visar att navigationsnoggrannheten med den nya lösningen blir i genomsnitt bara ca 2,5 cm sämre i snö jämfört med fina väderförhållanden. Resultaten visar dock att noggrannheten försämras något (blir ca 13 cm i genomsnitt) när det regnar. Detta eftersom mer vatten ansamlas i marken när det regnar, vilket leder till en större skillnad mellan databasen och nuvarande avläsningen.

Forskarna påpekar att både hård- och mjukvaran behöver optimeras innan lösningen kan användas kommersiellt.

Här kan ni se en kort video om det hela.

Källor

[1] Conner-Simons, A., MIT News. To self-drive in the snow, look under the road. 2020-02-26 Länk