Nallebjörn i trafiken

För att mäta hur medvetna förare är om vad som händer i trafiken runtomkring dem när de använder förarstödssystem har forskarna vid forskningsinstitutet IIHS tagit hjälp av en nallebjörn [1]. En gigantisk sådan klädd i en varseljacka. Den spändes fast på baksidan av en bil som sedan färdades på samma motorvägssträcka som en testbil. Under experimentet som varade en timme blev testbilen omkörd av nallebilen tre gånger. Vid varje omkörning befann sig nallebilen i ungefär 30 sekunder framför testbilen.

Testbilen var en 2019 Mercedes-Benz C300 som var utrustad med förarstödssystem motsvarande nivå 2 enligt SAE-skalan. Den framfördes av en testförare. Totalt deltog 31 testförare i experimentet och de delades upp i tre grupper:

  • Grupp 1: De som regelbundet använde liknande nivå 2-system i sina egna fordon fick köra med testbilens förarstödsystem påslagen.
  • Grupp 2: De som hade liten eller ingen erfarenhet av liknande nivå 2-system fick köra med testbilens förarstödsystem påslagen.
  • Grupp 3: De som inte alls kände till nivå 2-system fick köra testbilen utan dessa system påslagna. 

Testförarnas blickbeteende spelades in med hjälp av kameror monterade i testbilen. Efter experimentet fick testförarna berätta om de hade sett något konstigt och hur många gånger.

Resultaten tyder på betydliga skillnader mellan de tre grupperna vad det gäller blickbeteendet och hur många gånger de såg nallen under färden. Testförarna tillhörande Grupp 2 (oerfarna) var dubbelt så benägna att missa nallen jämfört med de två andra grupperna. Grupp 2 testförare var också mer benägna att rikta blicken framåt. Testförarna tillhörande Grupp 1 var bäst på att upptäcka nallen och ange rätt antal gånger den dykt upp. De som upptäckte nallen förflyttade sin blick runt i trafiken och många av dem noterade nallen redan vid omkörning. 

Dessa resultat tyder på att förarstödssystem motsvarande nivå 2 har potential att förbättra förarnas situationsmedvetenhet efter att de har fått erfarenhet av att använda sådana system. Oerfarna förare kan däremot ha svårare att hålla reda på vad som händer i trafiken när de använder okänd teknik.

Och nallen? Nallen klarade sig i trafiken (puh!) och enligt forskarna var det ett kostnadseffektivt sätt att studera situationsmedvetenhet på. 

Källor

[1] IIHS. IIHS pioneers new method for testing driver attention. 2021-03-02 Länk