Mycket på G i Storbritannien

Den statliga innovationsorganisationen Innovate UK har beslutat att stödja 8 projekt om automatiserade och uppkopplade transporter med totalt 20 miljoner pund som en del av dess 100 miljoner pund program Intelligent Mobility Fund [1]. Dessa projekt är:

  • UK Connected Intelligent Transport Environment (UK-CITE). Testning av uppkopplade och automatiserade fordon i verklig trafik. Beskrivs mer i en separat artikel.
  • Insight – kommer att utveckla autonoma pods med fokus på att tillhandahålla transport för funktionshindrade och synskadade. Mer detaljer om projektet hittas här samt i Nyhetsbrev 217.
  • Tools for autonomous logistics operations and management – kommer att utveckla modelleringsverktyg i samarbete mellan transportmodellerare och dataspelsindustri.
  • Flourish – kommer att utveckla verktyg för att förbättra förståelsen för användarnas behov när det gäller autonoma fordon i Bristol. Mer information om projektet hittas här samt här.
  • Move-UK – Studier om förarbeteenden. Beskrivs mer i en separat artikel.
  • Innovative Testing of Autonomous Control Techniques (INTACT)- kommer att undersöka hur kostnaden för testning av automatiserade fordon kan reduceras. Mer information om projektet hittas här.
  • Pathway to Autonomous Commercial Vehicles – kommer att undersöka teknik för insamling av fordonsdata för att förutsäga säkerhetsrisker.
  • Intelligent Mobility for Future Cities Transport Systems (i-Motors) – kommer att utveckla hårdvara för bearbetning av sensordata i realtid. Mer information om projektet hittar ni här och i Nyhetsbrev 216.

 Källor

[1] UK Department for transport. Press release. Driverless cars technology receives £20 million boost. 2016-02-01 Länk