Momentas mål för robotaxi tjänst

Den kinesiska mjukvarustartuppen Momenta har gett ett uttalande om sin planerade robotaxitjänst [1]. Den väntas vara helt självkörande, fungera utan någon säkerhetsförare bakom ratten och vara ekonomiskt gynnsam år 2024. En del av fordonen kommer att vara helt självkörande redan 2022.

Momenta är ett mjukvaruföretag och tillvekar därmed inte egna fordon utan är beroende av samarbete med andra fordonstillverkare. Företaget ser samarbete med fordonstillverkarna som vägen framåt för massintroduktion av robotaxi. Ett annat recept för framgång enligt Momenta är att använda sig av massproducerade sensorer och hårdvara.

Momenta får ekonomiskt stöd från den kinesiska staten, och ägs också till viss del av Daimler.

Här kan ni se Momentas självkörande bil in action.

Egen kommentar

Utöver fordon och kördata behövs det också infrastruktur och lagstiftning för att Momenta, och andra likartade företag, ska kunna leverera vad de lovar. Den kinesiska staten pushar fram lösningar i termer av digital infrastruktur som exempelvis 5G nätverk. De har också lovat att lagstiftningen för säkert införande av självkörande fordon kommer vara på plats inom kort.

Källa

[1] Liao, R., Tech Crunch. Daimler-backed Momenta says its robotaxis will be fully driverless and profitable in 2024. 2020-06-30 Länk