Mitsubishi använder ”deep learning” för att hjälpa distraherade förare

Mitsubishi Motors och Mitsubishi Electric utvecklar ett system för att följa och lära sig förarens beteende över tid och varna när det ändras, till exempel om föraren håller på att somna [1, 2].

Systemet samlar information i realtid om styrning, ansiktets position och förarens puls. När föraren manövrerar på ett oväntat eller felaktigt sätt så kan systemet upptäcka det och aktivera ett alarm.

Källor

[1] Lucy Schouten: Mitsubishi’s answer to driverless cars? Helping human drivers. The Christian Science Monitor 2015-10-27 Länk

[2] Mitsubishi Electric Develops Machine-learning Technology That Detects Cognitive Distractions in Drivers, Automotive World 2015-10-27 Länk