Mer om SOTIF

Förra veckan skrev vi om den nya säkerhetsstandarden ISO 21448: Safety of the Intended Functionality (SOTIF).

Här kan ni läsa några reflektioner kopplade till ämnet skrivna av veteranen inom branschen Peter Els. Han menar att oavsett standarder så måste automatiserade fordon i slutändan uppfylla allmänhetens förväntningar på säkerhet: And by conforming to the Safety of the Intended Functionality, AVs may just live up to human expectations regarding safety… [1].

Källor

[1] Els, P., Automotive iQ, Rethinking Autonomous Vehicle Functional Safety Standards: An Analysis of SOTIF and ISO 26262. 2019-03-25 Länk