Mer om Ann Arbor-testerna och uppkopplade fordon

Fast Company skriver mer om de kommande testerna med självkörande bilar i Ann Arbor som vi skrev om förra veckan [1].

Man håller nu på att samla in data från 2800 bilar, sammanlagt 12 miljarder datapunkter som ska användas som komplement till data från sensorer i bilarna, till exempel när dåligt väder gör sensordata otillförlitliga. Man anser att det inte går att nå en hög grad av automatisering utan någon form av uppkoppling.

Nästa steg är att bygga upp en testanläggning (30 acres eller ca 120 000 m2) där man kan prova olika situationer. Till 2021, när allt ska vara i drift, är ett mål att ha självkörande taxibilar som man kan boka via en smartphone. Skribenten Jessica Lebers kommentar: ”Taxis without taxi drivers? As a New Yorker, I can certainly see why that might be safer.”

Källor

[1] Fast Company: The streets of Ann Arbor will soon be filled with driverless cars. 2014-01-24. Länk