Mer ADAS-erfarenhet leder till mer distraktion?

En ny studie om körbeteende som utförts i samarbete mellan Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) och MIT AgeLab visar att ju mer förare är bekanta med förarstödssytem (ADAS) desto mer ouppmärksamma blir de på själva körningen [1]. 

Studien involverade 20 förare från delstaten Massachusetts som observerades i en månad. De var indelade i två grupper. Den ena gruppen bestod av 10 förare som körde totalt 192 timmar. De körde en Land Rover Range Rover Evoque-bil utrustad med adaptiv farthållare (ACC), som automatiskt håller fordonet i en viss hastighet som valts av föraren samtidigt som det bibehåller ett förvalt avstånd till framförvarande fordon. Den andra gruppen bestod också av 10 förare. De körde totalt 134 timmar i en Volvo S90-bil utrustad med både ACC och Pilot Assist. Det sistnämna systemet kombinerar ACC med filcentreringsteknik. Både S90 och Evoque var utrustade med ett datainsamlingssystem som bestod av kameror och GPS.

Studien utforskade förarnas körbeteende och hur ofta de tog bort händerna från ratten samt hur ofta de var ouppmärksamma på körningen och vilka icke-körrelaterade aktiviteter som de engagerade sig i. 

Resultaten från studien visar bland annat:

  • När förarna först tog emot fordonen var det liten eller ingen skillnad i hur ofta de visade tecken på att de var ”frånkopplade” från körningen, oavsett om de körde manuellt, använde ACC eller Pilot Assist. 
  • Efter en månad var förarna avsevärt mer benägna att bli ouppmärksamma eller ta bort händerna från ratten. Detta var mer påtagligt när de använde Pilot Assist än när de använde bara ACC. Förare som använde ACC var inte mer benägna att ta bort händerna från ratten än när de körde utan förarstödsystemet. 
  • Förarna var mer än dubbelt så benägna att visa tecken på ”frånkoppling” från körningen efter en månads användning av Pilot Assist jämfört med studiens början. 
  • Jämfört med manuell körning var förarna mer än 12 gånger så benägna att ta bort båda händerna från ratten efter att de blivit vana vid Pilot Assist.
  • Efter att förarna blivit bekanta med Pilot Assist valde endast 4 av 10 förare att använda ACC.
  • Mobiltelfonanvänding och justering av elektroniken i fordon var de mest frekventa icke-körrelaterade aktiviteterna som förarna engagerade sig i.  
  • Evoque-förare som använde ACC ofta, var mer benägna att titta på eller plocka upp sin mobiltelefon när de använde förarstödsystemet än vid manuell körning. Den tendensen ökade kraftigt när de blev vana vid ACC. Å andra sidan resulterade ökad vana inte i mer frekvent användning av telefonen för aktiviteter som att skriva sms-meddelanden tillexempel.  

Egen kommentar

Det är en generellt brist på (publika) användarstudier som sträcker sig över tid och den ovan beskrivna studien är mer än välkommen. Jag tycker dock att det är lite synd att studien inte kartlagt förarnas subjektiva upplevelser och erfarenheter i mer detalj. Det hade gett en djupare förståelse för mätningarna.

Källor

[1] Reagan, J. et al 2020. Disengagement from driving when using automation during a 4-week field trial. Länk

[2] IIHS. Drivers let their focus slip as they get used to partial automation. 2020-11-19 Länk