Massachusetts utvecklar lagförslag för självkörande fordon

Ett nytt lagförslag presenterades i Massachusetts som kan ge delstaten ett regelverk för självkörande bilar [1].

Lagförslaget skall göra det möjligt för självkörande fordon att köra på allmänna vägar om de uppfyller följande krav:

  • Alla självkörande bilar ska ha nollutsläpp och har en så kallad ”kill switch” som kan tvinga bilen att stanna när som helst.
  • Alla självkörande bilar skall bara tillåtas att köra ca 1,6km när de är tomma för att förhindra att dessa bilar bidrar till trängsel. Endast utryckningsfordon och lastfordon skulle vara undantag från denna regel.
  • Det nya lagförslaget skall också beskatta självkörande bilar med cirka 2,5 cent/mile för att kompensera för det faktum att fordon med nollutsläpp inte genererar skatter för utsläpp.
  • Lagförslaget skall också tillåta vissa kommuner att förbjuda självkörande bilar som inte bidrar med några fördelar till kollektivtrafiken. Mobilitetsföretag skulle då klassas som kollektivtrafik.

Man menar inte nödvändigtvis att detta lagförslag ska bli lag i sin nuvarande form, utan ser det snarare som en början på en dialog kring hur autonom teknologi ska introduceras i delstaten.

Källa

[1] Andrew Krok, Massachusetts lawmakers want to tax self-driving cars by the mile, Cnet, 2017-01-20. Länk