Många patentansökningar i Sydkorea

Enligt den koreanska myndigheten för patent, Korean Intellectual Property Office har 208 patentansökningar som har med autonoma fordon att göra lämnats in under 2015 [1].

Sedan 2007 har antalet patentansökningar inom området ökat med i genomsnitt med 21,8 % per år. Flest ansökningar har lämnats in av Electronics and Telecommunications Research Institute (107), följt av Agency for Defense Development (67), Hyundai Motors (48), Samsung Electronics (37), Korea Advanced Institute of Science and Technology (32) och Mando (22).

Av utländska företag är det bara Google som med sina 12 ansökningar hamnar bland de tio organisationer som sökt flest patent i Sydkorea.

Källor

[1] Lee, D., Koogle.tv. South Korean Patents for Autonomous Vehicles Surge. 2015-12-08 Länk