Långt kvar till introduktionen av autonoma fordon

New York Times har publicerat en artikel som påstår att massintroduktion av autonoma fordon inte kommer att ske inom en så snar framtid som det rapporteras i media [1].

Trots att det rapporteras väldigt mycket om självkörande fordon i media och de ofta nämns som en del av biltillverkarnas långsiktiga strategier, är det många år kvar innan de blir tillgängliga för privatpersoner. Vad som finns tillgängligt idag är diverse olika förarstöds-system som inte alls uppnår det som beskrivs som högt eller helt automatiserade fordon (nivå 4/5-automatisering enligt SAE-standarden).

Experter inom området uppskattar att fordonsautomation initialt kommer att appliceras inom specialiserade tillämpningsområden som jordbruk, gruvdrift och godsdistribution.

Experterna nämner också att den stora mängd data som måste bearbetas av ett autonomt fordon kommer att ge upphov till nya intressenter: leverantörer av analysverktyg och sensorsystem.

Källa

[1] Mayersohn N.,Through All the Hype, Self-Driving Cars Remain Elusive. The New York Times 2018-11-27 Länk