Långläsning: Går utvecklingen för fort?

I stort sett alla biltillverkare och många teknikbolag satsar stora summor på utvecklingen av självkörande fordon och många samhällsaktörer är också entusiastiska. Men väldigt lite av de förväntade positiva effekterna bygger på faktisk forskning, skriver bland andra den renommerade mobilitetsforskaren Susan Shahen i en lite längre artikel som jag rekommenderar för läsning [1].

I artikeln tar man upp både de utopiska och de dystopiska visionerna, terminologin för självkörande fordon och när de kan tänkas komma på marknaden, säkerhetsaspekter, trängsel, om man kommer att arbeta i sin bil, om man kommer att äga den, industriella effekter och hur regelverken behöver förändras för att t.ex. undvika att bilarna bli vapen för terrorister.

Susan Shaheens personliga framtidsprognos är att det inte kommer att bli varken så ljust eller så mörkt som vissa tror/befarar.

Källor:

[1] Jeffrey Mervis: Are we going too fast on driverless cars? Science Magazine 2017-12-14 Länk