Långdistansradar

STMicroelectronics kommer att lansera en 77 GHz långdistans radar för förarstödsystem och automatiserad körning [1]. Den höga frekvensen möjliggör både mindre antenner och att samma teknik kan användas för olika detekteringsavstånd. Därmed förenklas systemdesign och utvecklingstiden minskar.

Enheten innehåller tre 77 GHz sändare och fyra mottagare på ett enda chip, vilket gör det möjligt för kunder att bygga mindre, billigare och mindre komplexa system jämfört med konkurrerande lösningar på marknaden som är mindre integrerade. Den flerkanaliga arkitekturen förbättrar objektigenkänning och upplösningen som resulterar i bra prestanda och hög tillförlitlighet.

Storskalig tillverkning är planerad först mars 2017.

Källor

[1] Safe Car News. STMicroelectronics releases 77 GHz radar chip for long range ADAS. 2016-02-24 Länk